Diagnostika, údržba a optimalizácia PC / NB
Diagnostika PC / NB - zistenie problému (Softvér/Hardvér) 10€
Diagnostika počítača / notebooku (SW/HW), zistenie príčin problémov (* Ak si zariadenie nedáte opraviť u nás, v opačnom prípade ZDARMA). V prípade, že bude oprava nerentabilná, tiež ZDARMA.
Údržba PC - Čistenie od prachu (profylaxia) 15€
Kompletné vyčistenie PC od prachu a iných nečistôt, úprava kabeláže, kontrola a vyčistenie ventilátorov a chladičov. Prepastovanie novou teplovodivou pastou medzi procesorom (CPU) a chladičom. Odporúčame robiť aspoň 1-krát za rok.
Údržba NB - Čistenie od prachu (profylaxia) 20€
Kompletné vyčistenie notebooku od prachu a iných nečistôt, úprava kabeláže, kontrola a vyčistenie ventilátorov a chladičov. Vyčistenie LCD displeja a klávesnice. Odporúčame robiť aspoň 1-krát za rok.
Návrh a zostavenie počítača - vyskladanie PC z komponentov 30€
Kompletný návrh a vyskladanie PC podľa vaších požiadaviek alebo našich odporúčaní, t.j. inštalácia zdroja, matičnej dosky (MB) a komponentov do skrine PC bez inštalácie softvéru. V cene nie je zahrnutá cena komponentov PC.
Optimalizácia (zrýchlenie) PC / NB 20€
Nainštalovanie nových ovládačov, oprava registrov OS, odstránenie nepotrebných súborov, defragmentácia, kontrola a zastavenie nepotrebných programov, ktoré sa spúštajú spolu s OS.
Prvé spustenie PC / NB - nastavenia a konfigurácia nového PC / NB 15€
Prvé spustenie nového počítača / notebooku po kúpe, nastavenie a konfigurácia užívateľa, názov počítača, času, časového pásma, sieťe, atď. (* Pri kúpe nového počítača / notebooku u nás máte túto službu ZDARMA).
Operačný systém (OS) Windows / Mac OS a softvér (SW)
Inštalácia OS (BASIC) - Inštalácia OS + aktualizácie + ovládače 20€
Nainštalovanie operačného systému Windows / Mac a nastavenie OS, nainštalovanie najnovších aktualizácií a záplat OS, nainštalovanie najnovších ovládačov z webovej stránky výrobcu.
Inštalácia OS (STANDARD) - Inštalácia OS + aktualizácie + ovládače + antivírus 30€
Nainštalovanie operačného systému Windows / Mac a nastavenie OS, nainštalovanie najnovších aktualizácií a záplat OS, nainštalovanie najnovších ovládačov z webovej stránky výrobcu, nainštalovanie Antivírusu (free verzia pre domáce použitie).
Inštalácia OS (PREMIUM) - Inštalácia OS + aktualizácie + ovládače + antivírus + programy (multimédia, kancelária) 40€
Nainštalovanie operačného systému Windows / Mac a nastavenie OS, nainštalovanie najnovších aktualizácií a záplat OS, nainštalovanie najnovších ovládačov z webovej stránky výrobcu, nainštalovanie Antivírusu (free verzia pre domáce použitie), nainštalovanie balíka mutimediálnych programov pre video, hudbu a fotky, nainštalovanie kancelárskeho balíka programov (Adobe Reader - otváranie pdf dokumentov, 7z - program pre prácu s archívmi ako rar, zip, gzip, 7z, LibreOffice - produkt podobný MS office ale zdarma pre prácu so súbormi ako xls, xlsx, doc, docx, odt).
Reinštalácia OS + záloha dát do 100 GB 60€
Reinštalácia operačného systému Windows / Mac a nastavenie OS, existujúce nastavenia a vaše údaje budú po zálohovaní opäť k dispozícií po preinštalovaní OS na vašom počítači / notebooku.
Inštalácia 1ks softvéru (programu, aplikácie) 10€
Nainštalovanie 1 ks softvéru (programu, aplikácie) na vašom dodanom médiu s licenčným kľúčom alebo programu k dispozícií zdarma na webe.
Inštalácia základných programov multimédia + kancelária 15€
Nainštalovanie balíka mutimediálnych programov pre video, hudbu a fotky, nainštalovanie kancelárskeho balíka programov (Adobe Reader - otváranie pdf dokumentov, 7z - program pre prácu s archívmi ako rar, zip, gzip, 7z, LibreOffice - produkt podobný MS office ale zdarma pre prácu so súbormi ako xls, xlsx, doc, docx, odt).
Inštalácia lokálnej tlačiarne (cez USB) na 1 PC / NB 10€
Nainštalovanie lokálnej tlačiarne pripojenej k vášmu počítaču / notebooku cez rozhranie USB alebo paralélny port.
Inštalácia sieťovej tlačiarne (cez ETHERNET - RJ45) na 1 PC / NB 15€
Nainštalovanie sieťovej tlačiarne pripojenej k vášmu počítaču / notebooku cez WIFI alebo LAN ethernet (RJ45).
Inštalácia / reinštalácia najnovších ovládačov 10€
Nainštalovanie alebo preinštalovanie najnovších ovládačov z webovej stránky výrobcu.
Odvírenie a inštalácia Antivíru
Inštalácia Antivíru (free verzia - zdarma na domáce použitie alebo vaša platená verzia) 15€
Nainštalovanie antivírového programu (verzia zdarma pre domáce použitie alebo vami dodaná platená verzia s licenčným kľúčom).
Odvírenie a nainštalovanie Antivíru (v prípade že nabehne OS) 20€
Odvírenie počítača a nainštalovanie antivíru (verzia zdarma pre domáce použitie alebo vami dodaná platená verzia s licenčným kľúčom). Táto cena platí ak počítač / notebook nabehne a spustí (nabootuje) operačný systém.
Odvírenie a nainštalovanie Antivíru (v prípade že nenabehne OS) 30€
Odvírenie počítača a nainštalovanie antivíru (verzia zdarma pre domáce použitie alebo vami dodaná platená verzia s licenčným kľúčom). Táto cena platí ak počítač nevie nabehnúť a spustiť (nabootovať) operačný systém.
Internet, WIFI a sieť (LAN)
Nastavenie WIFI routra (internet / LAN) 15€
Nastaveniae a nakonfigurovanie WIFI routra pre pripojenie do internetu (WAN), nastavenie názvu WIFI siete a hesla, nastavenie zabezpečenia siete, nastavenia IP adries, DHCP, brány a DNS.
Nastavenie e-mailu (konta) 10€
Nastavenie emailového klienta pre prijímanie a odosielanie emailov (napr. Outlook, Windows Live Mail, atď.).
Nastavenie siete (internetu) WIFI / LAN na 1 PC 10€
Nastavenie a nakonfigurovanie WIFI alebo ETHERNET sieťovej karty počítača pre pripojenie do internetu alebo lokálnej sieťe (LAN), nastavenie IP adresy, masky podsiete, brány, DNS.
Inštalácia webového prehliadača (Chrome, Firefox, Edge, Opera,...) 10€
Nainštalovanie a nastavenie webového prehliadača na surfovanie po internete (Chrome, Firefox, Opera, Edge, atď.).
Zálohovanie a obnova zálohovaných dát
Zálohovanie / kopírovanie dát (za každých začatých 50 GB) 10€
Zálohovanie / kopírovanie vaších dát na vami dodané pamäťové médium (HDD, SSD, USB flash).
Zálohovanie / napálenie dát na CD/DVD (1 ks) 5€
Zálohovanie alebo napálenie 1 ks CD/DVD média. V cene nie je zahrnutá cena CD/DVD média.
Bitová záloha partície disku s OS na obnovenie + boot DVD 15€
Vytvorenie bitovej (úplnej) zálohy partície disku s nainštalovaným operačným systémom a všetkými nainštalovanými programami.
Obnovenie (recovery) OS z bitovej zálohy disku 15€
Kompletné obnovenie (recovery) počítača, z predtým vytvorenej bitovej zálohy partície disku s nainštalovaným operačným systémom, programami a nastaveniami.
Klonovanie disku HDD / SSD (za každých začatých 50 GB) 15€
Vytvorenie duplikátu (klonovanie) pevného disku počítača / notebooku (HDD / SSD). Výhodné urobiť pri upgrade počítača a výmene starého HDD za nový rýchlejší a úplne tichý SSD disk, alebo pri urobení bitovej zálohy (rezervy) pevného disku.
Záchrana (obnova) zmazaných / sformátovaných dát
Záchrana (obnova) zmazaných / sformátovaných dát (HDD, SD karta, USB kľúč, CD/DVD-RW) za každých začatých 10GB 20€
Záchrana (obnova) dát z pamäťových médií (HDD, SSD, USB kľúč, pamäťová karta, CD/DVD-RW), ktoré boli zmazané alebo sformátované. Zachránené dáta budú späť nakopírované na totožné pamäťové médium alebo po dohode na vami dodané nové pamäťové médium.
Záchrana (obnova) dát z poškodených médií (HDD, SD karta, USB kľúč, CD/DVD) za každých začatých 10GB 30€
Záchrana (obnova) dát z poškodených pamäťových médií (HDD, SSD, pamäťová karta, USB kľúč, CD/DVD), ktoré nejdu načítať v počítači pri bežnom pripojení, kedy je nutné vykonať opravu respektíve výmenu napr. riadiacej elektroniky HDD, zlomených konektorov atď.
Oprava PC / NB
Oprava softvéru PC / NB (OS, ovládač, aplikácia, registre) 20€
Diagnostika a oprava softvéru počítača / notebooku, ktorý spôsobuje problémy.
Test harddisku (HDD) na chybné sektory s opravou (ak je možná), so zachovaním údajov 15€
Kompletný test pevného disku so zameraním na chybné (poškodené) sektory, ktoré spôsobujú zamrznutie OS, nenaštartovanie OS. Ak je to možné chybné sektory sa zafixujú a ďalej sa nepoužívajú operačným systémom. Nepoškodené dáta ostávajú na disku nezmenené. Pri detekcii chybných sektorov však odporúčame vymeniť pevný disk (HDD/SSD).
Oprava PC / NB - výmena chybného komponentu 10€
Výmena chybnej grafickej karty, sieťovej karty, HDD/SSD, RAM, CD/DVD/BD mechaniky, chladiča CPU s prepastovaním + inštalácia ovládača (driver) vymeneného komponentu. V cene nie je zahrnutá cena komponentu. Pri HDD alebo SSD je cena len za výmenu (nie za inštaláciu OS alebo klonovanie disku).
Oprava PC - výmena chybného napájacieho zdroja PC 15€
Výmena chybného napájacieho zdroja s preskúšaním všetkých napätí a pozapájaním všetkých komponentov PC na zdroj. V cene nie je zahrnutá cena zdroja.
Oprava PC / NB - výmena chybnej matičnej dosky (MB) 25€
Výmena chybnej matičnej dosky (nutné vybrať všetky komponenty z dosky, odpojiť napájacie káble zdroja, dať dole chladič z CPU, vybrať CPU z dosky a následne nahodiť na novú dosku s prepastovaním CPU), reaktivácia Windows + inštalácia ovládačov. V cene nie je zahrnutá cena matičnej dosky.
Upgrade (vynovenie) PC / NB
Upgrade PC / NB - výmena / pridanie 1ks nového komponentu 10€
Výmena / pridanie novej grafickej karty, sieťovej karty, HDD, RAM, CD/DVD/BD mechaniky, chladiča CPU s prepastovaním + inštalácia ovládača (driver) vymeneného komponentu. V cene nie je zahrnutá cena komponentu.
Upgrade PC - výmena nového zdroja 15€
Výmena nového napájacieho zdroja s preskúšaním všetkých napätí a pozapájaním všetkých komponentov PC na zdroj. V cene nie je zahrnutá cena zdroja.
Upgrade PC / NB - výmena novej matičnej dosky (MB) 25€
Výmena novej matičnej dosky (nutné vybrať všetky komponenty z dosky, odpojiť napájacie káble zdroja, dať dole chladič z CPU, vybrať CPU z dosky a následne nahodiť na novú dosku s prepastovaním CPU), reaktivácia Windows + inštalácia ovládačov. V cene nie je zahrnutá cena matičnej dosky.

Cenník je platný od 1.1.2018